Suspensión de actividades extraescolares e ao aire libre mañá 16/02 por alerta laranxa na provincia de Pontevedra

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén de comunicar aos centros educativos a decisión de suspender no día de mañá, 16 de febreiro, as actividades extraescolares e ao aire libre nos centros educativos das provincias da Coruña e Pontevedra,…

Axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos aos/ás alumnos/as de centros escolares

Resolución do 29 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos aos/ás alumnos/as de centros escolares e se convocan para o ano 2011. Destinatarios/as.…

A comunidade educativa do CEIP A Xunqueira 2 de Pontevedra pide coidadores a tempo completo para o seu centro

Os abaixo asinantes, membros todos da comunidade educativa do C.E.I.P. A Xunqueira Nº 2 de Pontevedra, ante os feitos das últimas 2 semanas que levaron á supresión de parte do tempo da coidadora do noso centro e a posterior dimisión…

Orde do 24 de setembro de 2010 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2009-2010.

Convócanse en Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2009-2010 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia. Número e recoñecemento. 1. Poderase conceder un máximo de 19 premios extraordinarios.…

BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS CON FINALIDADE DE CARÁCTER CULTURAL. A ESTRADA

Asociacións e entidades sen ánimo de lucro con domicilio social no Concello da Estrada, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións que, entre as finalidades para as que se constituíron, figuren obxectivos de carácter educativo, cultural ou artístico. As subvencións outorgadas…

Bolsas e axudas para o alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios

Orde EDU/1782/2010, de 29 de xuño, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para o curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios. Convócanse bolsas de carácter…

Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial no curso académico 2010-2011.

Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional…

1 9 10 11 12 13