Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Modalidade A, en que todos os módulos obrigatorios se imparten no mesmo centro educativo, agás a formación en centros de traballo. b) Modalidade B, en que os módulos específicos se imparten nun centro educativo, agás a formación en centros…

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias

Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias no próximo curso académico 2010-2011. Artigo 1º 1. Convócanse…

Convócanse estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.

Resolución do 7 de maio de 2010, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. Obxecto. Esta resolución ten por obxecto…

Actividades de campamentos e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega que residan no exterior

Resolución do 4 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convoca e regula para o ano 2010 o programa de axudas para a participación en actividades de campamentos e campos de traballo dirixidos a mozos…

1 10 11 12 13