Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 2024-2025

As axudas para o curso 2024-2025 están dirixidas a persoas que presentan una necesidade específica de recibir apoio educativo, inclúese alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), derivado dalguna das seguietes situacións: Discapacidade Trastorno grave de conduta…

ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orixe: DOG 80 do 23/4/2024 – ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Bases específicas para a contratación de Conciliaverán en lingua inglesa en xullo e agosto do 2024

CLÁUSULAS PARA A CONTRATACIÓN DO CONCILIAVERÁN EN LINGUA INGLESA XULLO-AGOSTO 2024 1. OBXECTO E ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Estas cláusulas establecen as condicións que debe reunir a empresa que subministre o servizo de conciliación en lingua inglesa de verán, dirixido a…

Acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato de Galicia no curso 2023/24

As probas serán en abril e maio e o alumnado debe matricularse especificamente. O alumnado matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos, habilidades e actitudes propias do nivel…

1 2 3 141