Palabras clave da AMPA educativa: familia, escola, entorno, relacións interfamiliares, participar, actividades extraescolares e complementarias, calidade educativa, proxectos, socializar, convivencia, debates, aprendizaxe, valores, diversidade, ocio educativo, obradoiros, necesidades educativas especiais, vínculo familiar, deporte, proxecto educativo, innovación, entusiasmo, conduta, reivindicación, arte, comunidade, creatividade, ferramentas para nais e pais, excursións, bancos de libros, saúde, mediación escolar, prevención, …

Motivación dunha ANPA

Updated on 2016-02-25T17:20:02+01:00, by Xestión.