Orientación escolar, atención á diversidade protocolos educativos

Protocolos educativos da Consellería de Educación


29/01/2020
Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe

27/09/2019
Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais (ACI)

22/02/2019
Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva

14/06/2018
Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

14/03/2016
Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA)

10/03/2016
Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos Educativo e Sanitario

10/03/2016
Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá

10/03/2016
Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia
2014
Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

2023

Instrución do 27 de outubro de 2023: Aclaración da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa sobre a xustificación das faltas de asistencia do alumnado por motivo de asistir a consulta médica, enfermidades ou indisposicións

2018

Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso

(Educonvives 2025)

Estratexia galega de convivencia escolar

2024

Protocolo para uso de teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros educativos (en vigor desde o 8 de xaneiro de 2024)

Protocolo e plan integral contra o acoso e o ciberacoso (desde xaneiro de 2024)