Xornada de orientación para nais e pais do Grao en Dirección e Xestión Pública da Uvigo

A xornada de orientación destinada aos pais e nais pretende dar a coñecer o Grao en Dirección e Xestión Pública. Está prevista para o día 1 de xuño, ás 11h. O Grao en Dirección e Xestión Pública: saídas profesionais e…

Prego de prescricións técnicas (PPT) que rexerán na contratación da xestión do servizo madrugadores e dos comedores escolares da Federación Provincial de ANPA de Centros públicos de Pontevedra (FANPA) durante os cursos 2023/24 e 2024/25

Bases de contratación para o servizo de madruga e comedor para os centros onde estes servizos son xestionados polas anpa federadas na FANPA de Pontevedra.  O prazo límite para a presentación de ofertas é o día 31 de maio ás…

Bases específicas para a contratación de Conciliaverán en lingua inglesa en xullo e agosto do 2023

CLÁUSULAS PARA A CONTRATACIÓN DO CONCILIAVERÁN EN LINGUA INGLESA XULLO-AGOSTO 2023 1. OBXECTO E ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Estas cláusulas establecen as condicións que debe reunir a empresa que subministre o servizo de conciliación en lingua inglesa de verán, dirixido a…

1 2 3 138