Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2024/25.

Orixe: DOG 107 do 4/6/2024 – RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 2024-2025

As axudas para o curso 2024-2025 están dirixidas a persoas que presentan una necesidade específica de recibir apoio educativo, inclúese alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), derivado dalguna das seguietes situacións: Discapacidade Trastorno grave de conduta…

ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orixe: DOG 80 do 23/4/2024 – ORDE do 12 de abril de 2024 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Bases específicas para a contratación de Conciliaverán en lingua inglesa en xullo e agosto do 2024

CLÁUSULAS PARA A CONTRATACIÓN DO CONCILIAVERÁN EN LINGUA INGLESA XULLO-AGOSTO 2024 1. OBXECTO E ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Estas cláusulas establecen as condicións que debe reunir a empresa que subministre o servizo de conciliación en lingua inglesa de verán, dirixido a…

1 2 3 141