Escola

Unha escola  e unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades de recibir un ensino de calidade. Unha escola  e unha sociedade  onde se aprenda a convivir  e se respecten e valoren as diferenzas.

Todo importa

Esta páxina ofrécese como plataforma para todos aqueles que se preocupan pola educación dos nenos. E non queren quedarse durmidos. Internet dános a posibilidade de que participedes nela. Todo importa, cousas interesantes, problemas, actividades no voso colexio… envíanolo e publicámolo.

Quen somos

Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de Pontevedra Integrada en CONFAPA e CEAPADefendemos a escola publica como unha comunidade educativa, laica, democrática, participativa e de calidade. Unha escola e unha sociedade onde todos os…

1 139 140 141