Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 2024-2025

As axudas para o curso 2024-2025 están dirixidas a persoas que presentan una necesidade específica de recibir apoio educativo, inclúese alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), derivado dalguna das seguietes situacións:

 1. Discapacidade
 2. Trastorno grave de conduta
 3. Trastorno grave da comunicación e da linguaxe
 4. Trastorno do espectro autista (TEA)
 5. Altas capacidades

A principais novidades deste curso son:

 • Subsidio de 400 euros para gastos de carácter xeral que se concederá de forma automática a todos os beneficiarios, independentemente das rendas das familias e dos resultados académicos dos estudantes e sen necesidade de xustificación
 • Non  é requisito imprescindible dispoñer do certificado de discapacidade

Estudos comprendidos non universitarios

 • Segundo ciclo de Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • Educación Secundaria Obrigatoria
 • Bacharelato
 • Ciclos Formativos de Grao Medio e de Grao Superior
 • Formación Profesional Básica
 • Outros programas formativos de formación profesional aos que se refire a sección 3.ª do capítulo IV do título I do Real Decreto 659/2023, de 18 de xullo

Tamén poderán solicitar as axudas os alumnos con Trastorno do Espectro Autista e alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades.

Prazo: Do 30 de abril ao 13 de setembro de 2024, ambos inclusive

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Orixe: Tipos de ayuda – Ayudas de apoyo educativo – Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Comentarios0

Deixa unha resposta