Marco galego de competencias dixitais

Facilita a obtención da certificación galega de competencias dixitais (ComDix); está baseado no marco europeo de competencias dixitais (DigComp 2.1) e permite acreditar oficialmente niveis de capacidades no ámbito da formación dixital e serve como mérito ou requisito de participación nos procesos de provisión de postos de traballo ou de selección de persoal.

Info: https://competenciasdixitais.xunta.gal/areas.html