Actividades de campamentos e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega que residan no exterior

Resolución do 4 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convoca e regula para o ano 2010 o programa de axudas para a participación en actividades de campamentos e campos de traballo dirixidos a mozos…

Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2010.

Resolución do 22 de xaneiro de 2010, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2010. DOG 8/02/2010

1 11 12 13