Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2010.

Resolución do 22 de xaneiro de 2010, da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2010.

DOG 8/02/2010