Investigación sobre mozos/as con dificultade auditiva

No departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Universidade dá Coruña estase desenvolvendo unha investigación sobre Os nenos con dificultade auditiva na súa contorna familiar en comparación con familias sen dificultades aparentes (discapacidades ou trastornos do desenvolvemento). Devandita investigación tratará de coñecer máis de cerca as vivencias e implicacións da xordeira na vida familiar, en fogares nos que os pais/nais son oíntes e os seus fillos teñen unha dificultade auditiva. A implicación do menor será mínima, e maior a dos seus pais/nais.
 
Precisan a nosa colaboración para contactar con familias que cumpran os seguintes requisitos:


1. con familias de mozas/os con dificultade auditiva,
2. con familias de mozas/os sen dificultades nin trastornos do desenvolvemento ás que proporemos a participación na nosa investigación.

Precisan contactar con familias:
– no caso 1: pais/nais ambos os oíntes, con fillos/as con dificultade auditiva (de calquera grao) de entre 11 e 17 anos, sen ningún outro trastorno do desenvolvemento asociado,
– no caso 2: pais/nais oíntes, con fillos/as oíntes de entre 11 e 17 anos, sen ningún tipo de discapacidade ou trastorno do desenvolvemento.
 
Se estades interesados/as ou coñecedes algunha familia que queira participar gustosamente vos pasamos os contactos do responsable da investigación.