En ruta coa DEPO – Programa de excursións da Deputación de Pontevedra 2020

https://www.depo.gal/en-ruta-coa-depo “En ruta coa Depo” ten por obxecto a concesión dunha excursión dentro da provincia de Pontevedra a entidades sen ánimo de lucro coa finalidade de fomentar o tecido asociativo á vez que promociona e dá a coñecer o patrimonio…

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI449B).

Artigo 5. Accións subvencionables e contía da axuda 1. Poderán ser obxecto de subvención ao abeiro desta convocatoria a realización de programas e actividades de difusión, información e formación para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de…

1 2 3 4 487