Axudas

Axudas destinadas a subvencionar actividades desenvoltas por Asociacións sen fins de lucro que representen a colectivos que estean incluídos no ámbito dos Servicios Sociais Especializados (Lei 4/1993 de 14 de abril), e que vaian dirixidas basicamente á formación de cara…

subvencions

subvencions de actividades desenvoltas por Asociacións de Mulleressubvencions de actividades desenvoltas por Asociacións de Mulleres subvencions de actividades desenvoltas por Asociacións de Mulleres Remito as bases polas que a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, convoca para o ano 2005 axudas destinadas…

DICCIONARIO

 Pequeño glosario de terminos que suelen utilizarse en educación.                                                                                                                                                                                  Glosario de términos   Absentismo escolar: Falta reiterada de asistencia a la escuela por parte de un alumno o grupo. Actitud: Disposición y/o acción individual y/o grupal que refleja el…

1 129 130 131 132