Premios a proxectos de innovación en normalización lingüística

Resolución conxunta do 1 de outubro de 2007, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se resolven os premios a proxectos de innovación
en normalización lingüística para  centros de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para desenvolver no curso 2007-2008 convocados pola Resolución do 28 de maio de 2007.
DOG 22/10/07