CONVOCATORIA PREMIOS NAOS

O Ministerio de Sanidade e Consumo puxo en marcha no ano 2005, a través da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, a Estratexia para a Nutrición, Actividade Física e Prevención da Obesidade ( Estratexia NAOS)

A partir da súa creación desenvolvéronse accións, tanto públicas como privadas, nos catro ámbitos definidos na Estratexia NAOS: familiar e comunitario, escolar, empresarial e sanitario. Considerouse que premiar as mellores iniciativas nestes ámbitos favorecería a súa aplicación noutros lugares e estimularía a posta en marcha de novos proxectos. Xa que logo proponse a convocatoria dos “Premios Estratexia NAOS” como medio para recoñecer as accións que mellor contribúan á consecución dos obxectivos propostos nela.

Poderán concorrer aos premios, calquera persoa física, agrupación con ou sen personalidade xurídica, organización social e empresarial, institución, administración pública e calquera outra entidade pública ou privada que inicie ou desenvolvido algunha actividade, plano ou programa innovador coincidentes cos obxectivos da Estratexia NAOS .

Como Presidente da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN), órgano encargado da xestión destes premios, convídolo, en nome do Ministro de Sanidade e Consumo a participar nos “Premios Estratexia NAOS”.

Poderá consultar toda a información relativa aos premios (convocatoria, modalidades de premios, prazo de presentación, formulario de solicitude) na páxina web desta Axencia: www.aesan.msc.es.