Axudas para a realización de rutas literarias durante o ano 2008.

As rutas literarias cumpren unha función importante ao facilitarlles aos alumnos a posibilidade de realizaren
múltiples actividades de tipo formativo-cultural fóra do medio propiamente escolar, xa que sitúan ao alumno
nun medio diferente ao seu que lle vai propiciar unha maior convivencia e cooperación co profesor e outros
compañeiros, ampliando os seus coñecementos e a súa comprensión integral, ao coñecer diferentes lugares,
xentes, terras, costumes, historias e recursos.
Máis información