VII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, a través do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, e Editorial Galaxia coa colaboración de Unión Fenosa, convocan o VII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro.

Bases da convocatoria

Fin de recepción dos orixinais: 1 de decembro.