Todo o preciso para ter os estatutos adaptados a lei do 2002

Toda asociación está obrigada a adaptar os seus estatutos á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación Información adap_estatutos   DOCUMENTACIÓN PRECISA: Solicitude normalizada SOLICITUDE_ADAPT_ESTATUTOS.pdf CIF da Asociación Dous exemplares orixinais da acta dá Asemblea…

1 2