Pasos precisos para federarse

As ANPA que desexen federarse terán que acordalo nunha Asemblea Extraordinaria convocada para tal fin. A documentación que se presentará na Federación é a seguinte:

– Certificado (núm. 1) do presidente dando testemuño do acordo tomado na Asemblea.

– Copia dos Estatutos debidamente legalizados.

– Certificado (núm. 2) de compoñentes actuais da Xunta Directiva.

– Impreso de autoaceptación da cota que lle corresponderá abonar anualmente (impreso de Inscrición).

MODELOS de documentos para federarse: