Paso a paso para darse de alta o responsable perante a AEPD

Guía oficial do responsable dos ficheiros (descarga en PDF)

Pasos para darse de alta na AEPD (descarga en PDF)

Paso a paso:

Entramos en www.agpd.es e aparecerá esta pantalla:

image.TAKDDY

Situamos o rato enriba da opción “Canal del responsable” e aparecerá o despregable seguinte:

image.37I0CY

Facemos dobre clic enriba de “Inscripción de ficheros” e aparecerá esta pantalla:

image.N9WADY

Agora facemos dobre clic enriba de “Obtención do formulario nota”, unha vez que pinchamos baixamos co cursor ata o final da páxina, e aparecerá isto:

image.4HP1CY

Temos que facer dobre clic enriba de “Formulario NOTA de titularidad Privada”. Ao facer dobre clic aparecerá un formulario  onde nos indica que tipo de solicitude queremos facer:

ALTA, MODIFICACACIÓN OU SUPRESIÓN.

Neste caso teremos que marcar cunha cruz
ALTA.

Unha vez marcada aparecerá as caixas de selección: NORMAL ou TIPO. Teremos que marcar
TIPO.

Unha vez marcada “Tipo” aparecerán varios tipos e marcaremos a opción: “ Gestión
escolar”

image.6TIWCY

Tamén haberá que marcar a opción como se desexa enviar: por Fax (formulario papel), Pola Internet ou pola Internet pero con certificado dixital. Ao final da páxina aparecen 2 recadros marelos, haberá que marcar: Cumplimentar, e unha vez pinchada enriba aparecerá:

image.OUB5CY

Cubrir o cuestionario cubrindo as caixas de selección cos datos que corresponda a cada ANPA ata o punto 4 Incluído:

image.7IZ5CY

Non cubrir nada máis ata o final do cuestionario onde aparecerá isto:

image.4YXVCY

PARA CALQUERA DÚBIDA OS TELÉFONOS DE CONTACTO SON:
912 663 517
901 100 099
Fax: 914 483 680