Procedemento para bolsas de comedor da FANPA para o curso 2019-2020

Procedemento para becas de comedor para o curso 2019/2020: Prazo de presentación de solicitudes: dende o 2 de setembro ata o día 18 de setembro. Lugar de presentación: Oficinas de FANPA Pontevedra ( Rúa Xan Guillermo 11), en horario de…

Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais

Concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia e proceder á súa convocatoria para o período 2019-202 DOG: BS403D – Axudas para a…

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo, como medida de fomento…

1 2 3 4