Axudas para as asociacións de estudantes das tres universidades galegas

Convócanse axudas para as asociacións de estudantes das tres universidades galegas, en réxime de concorrencia competitiva, co obxectivo de apoiar actividades que favorezan o asociacionismo no ámbito universitario, así como potenciar aqueloutras actividades de carácter formativo e científico que as devanditas asociacións organicen.

DOG 5/03/08