Bases para a convocatoria de axudas a estudantes universitarios para asistencia a congresos…

Orde do 27 de febreiro de 2008 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para a asistencia a congresos, simposios, seminarios ou similares.

Convócanse axudas, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ao alumnado universitario matriculado nunha das tres universidades do sistema universitario de Galicia durante o curso 2007/2008 e destinadas a sufragar parte dos gastos ocasionados pola asistencia a congresos, simposios, seminarios ou similares relacionados coas materias obxecto de estudo na titulación cursada.

DOG 5/03/08