Resolución das axudas para o cofinanciamento do servizo de comedor escolar xestionado polas ANPA

ANPA Resolución do 11 de decembro de 2009 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2009-2010, convocadas pola Orde do 17 de setembro de 2009.

DOG 21/12/09