Amplíase o prazo de xustificación de comedores escolares ata o 30 de xaneiro de 2010

Acordo do 14 de decembro de 2009 polo que se amplía o prazo de xustificación previsto na Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2009-2010.

Ampliar o prazo para xustificar o primeiro pagamento ata o 30 de xaneiro de 2010, incluído.

DOG 21/12/09