MENÚS COMEDOR E MADRUGA CURSO 2009/10

MENÚ COMEDOR E MADRUGA CURSO 2009/10   Madruga Comedor Outubro 2009 menu_outubro.pdf MENU-3.pdf Novembro 2009  MENU_NOVEMBRO.pdf  MENU-COMEDOR_NOVEMBRO.pdf Decembro 2009 menu_decembro-2.pdf MENU_DECEMBRO.pdf Xaneiro 2010  menu_xaneiro.pdf  MENU.pdf Febreiro 2010 menu_febreiro.pdf MENU-2.pdf Marzo 2010 menu-comedor_marzo.pdf  menu_madruga-marzo.pdf Abril 2010 menu_comedor-abril.pdf menu_abril.pdf Maio 2010 menu_maio_comedor.pdf…

Prezos públicos pola utilización dos comedores escolares dependentes da Consellería de Educación

Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Artigo 1º .-Obxecto. Este decreto ten por obxecto…

1 29 30 31