Resolución de subvención de comedores escolares 2010/11

Resolución do 31 de decembro de 2010 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2010-2011, convocadas pola Orde do 1 de outubro de 2010.

Resolución subvención de comedores