Plan de seccións bilingües no curso 2010/11

Resolución do 11 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a nova relación de centros autorizados no curso 2010-2011 para participar no Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario convocado pola Orde do 18 de abril de 2007.

Centros autorizados plan_bilingue_10_11.pdf