Reunión Federación,Concello e Serunión

Este xoves haberá unha reunión de seguimento dos comedores escolares da cidade de Pontevedra.

A reunión estará enfocada basicamente nas cuestións de organización e facturación dos servizos.

A reunión terá lugar no Pazo de Cultura, no seminario núm. 3 ás ás 10.00 h.