Recomendacións para protección de imaxe e datos de menores

A Axencia Española de Protección de Datos publicou un folleto con recomendacións dirixidas a pais/nais

Acceso á publicación