Razons para pertencer a unha ANPA

10 RAZÓNS PARA PERTENCER E TRABALLAR NUNHA APA
  1. Porque é a nosa responsabilidade educar os nosos fillos e fillas.
  2. Pola necesidade de estar unidos á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a millorar a escola pública.
  3. Porque un movemento de pais e nais agrupados fai que as iniciativas e peticións de éstos sexan vistos con maior respecto, polas Administracións públicas, polo profesorado, pola sociedade,etc.
  4. Porque esiste un marco legal onde se ampara o noso dereito a participar na vida do Centro Escolar.
  5. Pola importancia de ‘levar’ ós Consellos Escolares a presencia de os país e nais, organizados nas APAs, para defender os intereses de todos, non os individuais.
  6. Porque si os pais non somos capaces de motivarnos pola educación dos nosos fillos…? por quén o faremos?
  7. Porque si os país e nais non somos activos e participativos, cómo esplicar os nosos fillos e fillas que teñen que ser persoas implicadas nunha sociedade onde podan e deban expresarse, participar e corresponsabilizarse no seu propio futuro.
  8. Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas.
  9. Porque as APAs deben traballar polo integración no seu entorno, facendo uso das instalacións do Centro Educativo.
  10. Porque todos somos necesarios para millorar a calidade de vida para os nosos fillos e fillas.

Participar é un dereito pero tamén é un deber social.