Materias que o Decreto 247/95 estipula que se deben impartir en galego

EDUCACIÓN INFANTIL E 1º CICLO DE PRIMARIA:

    * Utilizarase a lingua materna predominante entre o alunado. Terán en conta a lingua ambiental e coidarán que adquiran de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Galiza, dentro dos limites proprios da correspondente etapa ou ciclo.

2º E 3º CICLO DE PRIMARIA:

    * Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural.
    * Outra área.

ESO:

    * Ciencias Sociais (Xeografía e Historia).
    * Ciencias da Natureza.
    * Ciencias Medio-ambientais e da Saúde.
    * A optativa ofertada polo centro.

1º CURSO DE BACHARELATO:

    * Filosofía.
    * Tecnoloxía Industrial (Bacharelato de Tecnoloxía).
    * Bioloxía e Xeoloxía (Bacharelato de Ciencias da Natureza e da Saúde).
    * Historia do Mundo Contemporáneo (Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais).
    * Debuxo Técnico (Bacharelato de Artes).

2º CURSO DE BACHARELATO:

    * Historia.
    * Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial II (Bacharelato de Tecnoloxía).
    * Ciencias da Terra e Medioambientais, Debuxo Técnico (Bacharelato de Ciencias da Natureza e da Saúde).
    * Xeografía, Historia da Arte, Historia da Filosofía (Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais).
    * Historia da Arte (Bacharelato de Artes).

BACHARELATO (OPTATIVAS):

    * Ética e Filosofía do Dereito.
    * Introdución ás Ciencias Políticas e Socioloxía.
    * Historia e Xeografía da Galiza.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

    * Áreas de coñecemento teórico-práctico que faciliten a integración socio-laboral do alunado.