Consumópolis 3;concurso de premios sobre consumo responsábel e calidade de vida

Resolución conxunta do 13 de febreiro de 2008, do Instituto Galego de Consumo e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convoca a fase autonómica do concurso de premios sobre consumo responsable e calidade de vida: Consumópolis 3.

Promover a educación para o consumo nos centros educativos da comunidade autónoma é, por tanto, un interese común do Instituto Galego de Consumo e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxectivo de que o alumnado adquira coñecementos e desenvolva capacidades e hábitos que lle permitan exercer os seus dereitos como consumidores e consumidoras.
Máis información