AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO ALUMNADO DE INFANTIL E PARA COMEDORES ESCOLARES

BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2009/2010 CON DESTINO A FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS,
PARA A ADQUISICIÓN DO MATERIAL ESCOLAR DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PARA USO DO
COMEDOR ESCOLAR DO ALUMADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DOS CENTROS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

BOP 3/7/09