CONVOCATORIA E BASES DE SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE EDUCACION PARA O EXERCICIO 2011. CURSO ESCOLAR 2011/2012 EN COTOBADE

ARTIGO 2. BENEFICIARIOS
Poderán optar a estas subvencións:
— Os centros escolares, para a celebración de actividades extraescolares por eles programadas, tales como exposicións, publicacións, certames, conferencias e en xeral calquera actividade de conservación, promoción e divulgación de valores educativos, así como para gastos de funcionamento (adquisición de bens non inventariable, reparación de bens ou outros semellantes).
— As ANPAS pola execución de actividades que lle son propias no marco dos principios educativos expresados anteriormente.

Convocatoria Subvención