Técnicas de estudo para estudantes de secundaria e bacharelato

Unha actividade moi interesante para os IES do Concello de Pontevedra.

Aprender a sacarlle o maior rendemento á actividade escolar, non se trata de estar sempre enriba do libro, senón de que sexamos eficientes e saibamos aproveitar todos os recursos e, que o tempo adicado ao estudo sexa de total rendemento.

Terá unha duración dun mes e medio cun custo total de 80 €.