Pisando forte 2011

Programa de formación para a mocidade.

Cursos de formación orientados á xente nova, co obxectivo de potenciar as súas competencias persoais e sociais de cara a mellorar as condicións para o acceso ao emprego.