Menús de comedores escolares para maio de 2021

Menús Madruga

Menú Comedor

BASAL Normal (Corrixido 30/04/2021)
Cambios
7 maio. Irá pataca como gornición
20 maio. Irá arroz como gornición
26 maio. Fideos con atún en lugar de bacallao

Menús de Dietas