Menús de comedor no Conciliaverán 2023

Lembramos que este ano só hai servizo de almorzo durante o mes xullo.

Só hai servizo de comedor durante o mes de agosto en Campolongo

Almorzo (xuño-xullo)

Xantar

Basal (xuño e xullo)

Setembro