DECRETO 230/2011, do 7 de decembro, polo que se modifica o Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Como consecuencia do novo marco departamental derivado do Decreto 79/2009, do 19 de abril, e do Decreto 83/2009, do 21 de abril, que fixaron a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e os seus departamentos, respectivamente, dentro do compromiso de austeridade, eficacia e eficiencia no deseño e funcionamento da Xunta de Galicia, o Decreto 332/2009, do 11 de xuño, estableceu a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cara á necesaria execución das competencias atribuídas a esta consellería.

DOG N.º 243