De quen é a responsabilidade do alumnado transportado en tempo de espera no recinto escolar?

A continuación publicamos a carta enviada polo Conselleiro de Educación, en contestación a unha carta, que no seu día lle enviou CONFAPA GALICIA, onde se solicitaba información sobre "a reponsabilidade no tempo de espera dos alumnos/as transportados/as".

Segundo a súa contestación esta responsabilidade recae exclusivamente no profesorado, desde no momento en que entra non recinto escolar ata a súa saída.

Esperamos con isto poder aclarar moitas dúbidas que xurdían con respecto a este punto tan problemático, xa que é moito o alumnado que chega aos seus respectivos centros 10/15 minutos antes do comezo da xornada escolar.

 

Resposta Consellería Educación