Subvención para ANPA de colexios de infantil, primaria e ESO do Concello de Pontevedra no curso 2021-22

Para programas e actividades educativas no período comprendido entre o 1 de setembro de 2021 e ata o 31 de agosto de 2022.


Prazo: 1 mes. Desde o 19 de febreiro ata o 19 de marzo, vía https://sede.pontevedra.gal/
É requisito estar inscrita a asociación no Rexistro municipal de asociacións: https://sede.pontevedra.gal/public/catalog-detail/150

Publicación no BOP: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/02/18/2022007575