O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte reunirase coas Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial de Educación o 13 de maio

Coincidindo coa realización das avaliacións de Primaria, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte reunirase Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial de Educación para tratar o tema das reválidas de ESO e dar conta do acordo coas universidades sobre a proba…

Resolución da Consellería de Educación pola que se ditan as instrucións para as avaliacións da LOMCE

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria…

Educación fixa as avaliacións de sexto de primaria para os días 11, 12 e 13 de maio e as de terceiro para os días 24 e 25

O director xeral de Educación presentou hoxe as probas, e insistiu en que non terán efectos no expediente académico dos alumnos, pero si servirán para implementar plans de mellora da calidade do sistema educativo Abranguen a un total de 44.000…

Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon…

A Consellería de Cultura e Educación pon a disposición da comunidade educativa o borrador do decreto de Formación Profesional Básica para a implantación da LOMCE

FONTE: XUNTA DE GALICIA O texto será enviado aos sindicatos do ensino e demais órganos de participación para recoller as propostas construtivas de cara ao seu enriquecemento         A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon…

Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

Mér, 21/05/2014 – 14:49 Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG do 31 de decembro), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,…

1 2