Non haberá Playing English para Primaria nin Global Project de Secundaria

A actividade extraescolar de inglés que vimos realizando nos últimos anos en Pontevedra para Infantil e Primaria non se ofrecerá neste curso que agora comeza por obvias razóns sanitarias.
Tampouco ofreceremos a de Secundaria e Bacharelato nin en Pontevedra nin en Marín que estaba enfocada á preparación dos exames de nivel de Cambrigde KET, PET, FCE e CAE.