REUNIÖN DE XUNTA DIRECTIVA

Reunión constitutiva da nova Xunta Directiva da Federación Provincial.

CONVOCATORIA dia 15 de Xaneiro no local do colexio Villaverde de Mourente as 12h