Encuesta Concello de Pontevedra

mosimage Encuesta dirixida as ANPAs do Concello de Pontevedra polo Servizo de Educación.
Dende o Servizo de Educación do Concello de Pontevedra, considérase primordial a configuración do Mapa Educativo da Cidade, co fin de ofrecer á nosa cidadanía unha visión global das posibilidades de formación que a Cidade ofrece. Por este feito, agradeceríamoslle que cumplimentara este cuestionario, a través do cal nos permitirá poñer a educación a disposición de todos e todas. Grazas pola súa colaboración.
Instruccións:
 
O seguinte cuestionario consta de:  
   Escalas nas que ten a posibilidade de aportar a súa valoración (Moi bo- Moi malo)
   Preguntas nas que se establecen categorías de resposta nas que debe sinalar a/as que estime máis axeitadas en cada caso.
    Preguntas abertas, nas que vostede poderá respostar libremente todo o que considere oportuno.
 
  
Datos de identificación:
 
1. Nome da Asociación: …………………………………………………………………….…..………
2. Centro ao que pertence:………………………………………………………………………………
3. Enderezo:……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Parroquia/ Lugar: ……………………………………………………………………………………
5. Teléfono:……………………………..
6. Fax:……………………………………
7. Correo electrónico:……………………………………………………………………..………… …
8. Páxina web:…………………………………………………………………………..…………….…
9. Horario de atención:…………………………………… …………………………………..………
10. Nº de socios:………………….……………
11. Nº Persoas na Directiva:………………….
 
Perfil educativo:
 
11. Tipo de actividades que se organizan:
                – A nenos/ nenas:………………………………………………………………………………
                                           ……………………………………………………………………………..
                                           ……………………………………………………………………………..
– A pais/nais: ………………………………………………………………………………….
                      …………………………………………………………………………………
                      …………………………………………………………………………………
                – A toda a Comunidade Educativa:…………………………………………………………
                  ……………………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………………….
                – Para toda a poboación:…………………………………………………………..…………
                     …………….………………………………………………………………………………
                      …………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
Nº Aproximado de Participantes
Nivel de participación nas actividades
Moi malo
Malo
Regular
Bo
Moi bo
Nenos/as
 
 
 
 
 
 
Profesorado
 
 
 
 
 
 
Pais/ Nais
 
 
 
 
 
 
Poboación en xeral
 
 
 
 
 
 
 
12. Axudas recibidas:
                Do Concello: ……………………………………………………………………………
                Da Deputación: …………………………………………………………………………
                Da Xunta de Galicia: ……………………………………………………………………
                Outras: ………………………………………………………………………………….
13. Cotas:
                Fixa:          si              Non   
                Proporcional en base a:……………………………………………………
                Inclúe:…………………………………………………… ……………
 
14. Outros datos de interese ou Observacións que desexe resaltar:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
   
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN