PROXECTO AQUELANDO 2

O obxectivo deste proxecto é :                                                                                                  
Facilitar a inserción sociolaboral no sector de atención a persoas a colectivos con especiais dificultades de acceso ao mercado de traballo                                                                 

PRESENTACIÓN DO PROXECTO

FICHA INSCRICIÓN