Pagamento único por fillos/as menores de 3 anos para o ano 2009

Orde do 11 de marzo de 2009 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2009.

DOG Nº 65