Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

Orde do 2 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para o curso 2009/2010.

DOG 9/3/09